هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی/۴۸ درصد استخدام‌ها ویژه پرستاران


تهران -ایرنا- بسته اخبار اجتماعی ایرنا در شانزدهمین روز از بهمن به ۴۸ درصد استخدام‌های حوزه سلامت ویژه پرستاران، هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی، پرهیز از بازداشت غیرضروری مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی، باشگاه دانش‌پژوهان جوان از ادغام تا احیا، ایجاد ۷۱۹ کانون فعال یاریگران زندگی در دانشگاه‌ها و تدوین نسخه نهضت مسکن ملی ویژه محرومان پرداخته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377083/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86