هزینه تحصیل در واحد بین المللی پیام نور چقدر است؟

ثبت نام پذیرش دانشجو در مقطع دکتری واحد بین الملل دانشگاه پیام نور امارات (نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401) که از روز سه شنبه 24 فروردین ماه جاری آغاز شده و تا 25 فروردین ماه ادامه دارد.

بر این اساس شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی دانشجویان ممتاز دکتری پذیرفته شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در مرکز امور بین الملل و واحد بین الملل دانشگاه پیام نور امارات به مبلغ تعیین شده است. هزار یورو

دانشگاه پیام نور اعلام کرد: برای تحقق اهداف آموزش عالی، گسترش مرزهای دانش، توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی داوطلبان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه وزارت علوم. و شورای برنامه ریزی و راهبرد دانشگاه، در بین ایرانیان و غیر ایرانیان تسلط به زبان فارسی از طریق سوابق تحصیلی و بررسی سوابق، گفتگوهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و علمی در قالب دوره های مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت کشور. علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در مرکز امور بین الملل و واحد بین الملل دانشگاه پیام نور امارات متحده عربی به دلیل پذیرش دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 می باشد.

به گزارش ایسنا، شهریه دانشجویان دکتری پذیرفته شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در مرکز امور بین الملل و واحد بین الملل دانشگاه پیام نور – امارات باید شهریه خود را به یورو پرداخت کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011808151/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

دانشجویان دکتری تخصصی پذیرفته شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 مرکز امور بین الملل و واحد بین الملل دانشگاه پیام نور – امارات باید برای هر واحد نظری 240 یورو و برای هر واحد درسی عملی و حافظه 310 یورو پرداخت کنند. یورو

شهریه دانشجویان دکتری ممتاز پذیرفته شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 مرکز امور بین الملل و واحد بین الملل دانشگاه پیام نور امارات اعلام شد.