هرمزگان سه‌ هزار و ۳۰۰ مدرسه دارد


بندرعباس – ایرنا – سرپرست نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه این استان سه‌هزار و ۳۰۰ مدرسه دارد، گفت: هم‌اکنون سرانه فضای آموزشی در استان، ۴.۸  مترمربع است که باید با جدیت به دنبال ارتقای آن باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178455/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF