نیاز آموزش بزرگسالان به مدیر/حرکت ویژه به سمت آموزش کارکردی

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی آموزش بزرگسالان در سطح جهان را زیر نظر رئیس جمهور یا دارای معاونت جداگانه دانست و گفت: حوزه آموزش بزرگسالان متفاوت و گسترده تر از آن چیزی است که ما در ساماندهی نهضت سوادآموزی انجام می دهیم. .

وی افزود: ما در جامعه خود متولی آموزش بزرگسالان نداریم و هر جایی می تواند برای خود کاری انجام دهد و بگوید به آموزش بزرگسالان پرداخته است.بزرگسالان.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی آموزش بزرگسالان در سطح جهان را زیر نظر رئیس جمهور یا دارای معاونت جداگانه دانست و گفت: حوزه آموزش بزرگسالان متفاوت و گسترده تر از آن چیزی است که ما در ساماندهی نهضت سوادآموزی انجام می دهیم. . باید سازمانی به طور خاص مسئول آموزش بزرگسالان باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید سازمانی به طور خاص مسئول آموزش بزرگسالان باشد. لازم به ذکر است که آموزش در حوزه های مختلف متفاوت است به عنوان مثال آموزش روستایی با آموزش شهری متفاوت است. با توجه به سیاست های جدید به سراغ آموزش های کاربردی خواهیم رفت و باید اراده ملی در این زمینه وجود داشته باشد تا تحولات محسوسی در زمینه سوادآموزی نوین ایجاد شود.

بازگیر ادامه داد: اگر بخواهیم تعریف جدید سواد را در نظر بگیریم، باید بگوییم که بسیاری از افراد بی سواد یا کم سواد هستند. در تعریف یونسکو از سواد، افراد باید بتوانند از طریق مهارت هایی که می آموزند، تغییرات مثبت و سازنده ای در زندگی خود ایجاد کنند.

ما در مسیر نهضت سوادآموزی نیازمند مهندسی مجدد هستیم

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره زمان ریشه کنی بی سوادی در کشور گفت: آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ما تعیین کرده سوادآموزی برای گروه سنی 10 تا 49 سال است. شاید نتوان گفت که پایان بی سوادی را خواهیم داشت زیرا برخی افراد به دلایل جسمی، روحی یا فرهنگی توانایی سواد را ندارند یا بی سواد هستند، اما آنچه بر عهده ماست این است که بتوانیم آن را کامل کنیم. روند سوادآموزی تا پایان دولت و پایان.بگذریم که دولت در زمینه سواد پایه به پایان جزئی رسیده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607238/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C

عابدین بازگیر در گفت وگو با ایسنا. با اشاره به تغییر رویکردها و سیاست های سازمان نهضت سوادآموزی و در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر در ماموریت های این سازمان امکان تغییر عنوان وجود دارد؟ وی گفت: از ما خواسته شده که «سواد» را بازتعریف کنیم و مرز سواد را مشخص کنیم که در حال بررسی است.

عبدی با بیان اینکه بی سوادکردن سه درصد باقیمانده در گروه سنی 10 تا 49 سال بسیار سخت و دشوار است، گفت: بی سواد یافتن یک چیز و متقاعد کردن آنها برای باسواد شدن موضوعی دیگر است. ما باید به نرخ تثبیت 99 درصد برسیم. اگر می خواهیم کشورمان کشوری پیشرفته باشد ما نمی توانیم جلوی بزرگسالان و جریان سوادآموزی بزرگسالان را بگیریم، اما باید دیدگاه جدیدی داشته باشیم. دیگر تسلط به خواندن و نوشتن به تنهایی کافی نیست و انواع دیگر سواد مانند سواد رسانه ای، سواد مالی و غیره. نیز باید تعریف شود. بعد از سواد ابتدایی باید وارد مرحله دوم سواد شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا عبدی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نیز درباره رویکردهای جدید سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سوادآموزی در شرایط منحصر به فردی قرار می گیرد و باید با تعریفی از حوزه سوادآموزی به ویژه آموزش بزرگسالان همراه باشد.

وی افزود: آموزش بزرگسالان در کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژه ای دارد. جمهوری اسلامی 43 سال است که پیگیر این موضوع بوده و نرخ باسوادی از 43 درصد به بیش از 97 درصد رسیده است. در ادامه مسیر، با توجه به انبوه مسائل یادگیری بزرگسالان و نیازهای محیط جدید، ما به مهندسی مجدد در راستای نهضت سوادآموزی نیاز داریم.