نوسازی مدارس به بهبود آموزش دانش آموزان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست انجمن فعالان مدرسه ساز استان قزوین با حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس کشور؛ نشست انجمن فعالان مدرسه ساز قزوین با حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر…
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030335565161932800/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86