نو+جوانه‌های بسیج از کرمان کلید خورد


کرمان – ایرنا – طرح ملی موسوم به نو+جوانه‌ها ویژه اوقاع فراغت تابستانی بسیج سراسر کشور طی مراسمی روز چهارشنبه در کرمان با حضور معاون هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین آغاز و پوستر آن رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127733/%D9%86%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF