نهمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه از آغاز دریافت فیلم‌های کوتاه دانش‌آموزی تا دهم شهریور خبر داد و گفت: جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه رویدادی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164716/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF