نمایندگی‌های ایران در سایر کشورها به بین‌المللی‌سازی دانش بنیان‌ها کمک کنند


تهران – ایرنا – رییس صندوق نوآوری وشکوفایی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه، شرکت‌ های دانش‌بنیان در سال اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و اکوسیستم دانش بنیان کشور به بلوغ رسیده، فعال‌سازی دیپلماسی دانش‌بنیان را یک ضرورت دانست و از نمایندگی‌های ایران در سایر کشورها خواست به بین‌المللی‌سازی این شرکت‌ها کمک کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160221/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7