نمایندگان وزارت آموزش و پرورش به دیدار معلمان در استان‌ها می‌روند


تهران-ایرنا-سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: در هفته بزرگداشت مقام معلم نمایندگانی برای گفت‌وگو با معلمان به استان ها اعزام می شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85097391/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF