نمایشگاهی با محوریت پلیس هوشمند برگزار می شود


تهران- ایرنا- رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از برگزاری نمایشگاهی با محوریت پلیس هوشمند خبر داد و گفت: با توجه به تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد این مجموعه به عنوان قطب پارک های علم و فناوری کشور برای رفع نیازهای فراجا عمل کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103324/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF