نقش یادگیری ماشینی در بهینه سازی انرژی ساختمان


تهران-ایرنا- گروهی از محققان با بررسی امکان استفاده از یادگیری ماشینی برای کاهش اثرات زیست محیطی مصرف انرژی در ساختمان ها، نرم افزار ویژه ای اختراع کردند که به طراحی بهینه ساختمان از نظر مصرف انرژی با استفاده از یادگیری ماشین کمک می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079086/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7