نظر رئیس آموزش و پرورش در مورد چرایی بدتر شدن مشکلات اداره

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی بابیان اینکه سند تحول بنیادین برای پایان دادن به این مشکلات ایجاد شد، گفت: باید به دنبال پاسخگویی باشیم که چرا نتوانستیم آن را اجرا کنیم. عمل دگرگونی در این میان جنبش های مردمی فعال در عرصه آموزش می توانند نقش موثری داشته باشند.

سرپرست وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چرا به دنبال تحول در آموزش و پرورش هستیم، گفت: این مشکل به دلیل مدیریت خطی است که در آموزش و پرورش وجود دارد که تنها خروجی محصول مهم است و فرآیندها برای ما مهم نیست. بنابراین مدیریت آموزش به شکل A است که باید در یک فرآیند تغییر کند.

صحرایی بابیان اینکه برای حل هر مشکلی ساختاری ایجاد کرده ایم و خود این ساختارها در آینده تبدیل به معضل شده اند. در هر دوره چون نمی‌توانیم ساختارهای قبلی را بر اساس نیاز روز یا برنامه‌های جدید تغییر دهیم، ساختارهای جدیدی با مأموریت‌های جدید ایجاد می‌کنیم که این ساختارها بخشی از مشکلات آینده خواهند بود.

شایان ذکر است، بنیاد آموزشی مسیر، مدرسه دخترانه انشا، سازمان آموزش و پرورش کودک، سازمان پژوهش، مدیر بومی آموزشگاه مود، هنرستان هنر و رسانه، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرستان فزون، شهید مدرسه چمران، جمعیت فرهنگیان جوان، مجموعه هدایت تحصیلی امضا، مجموعه هنر و ما، ستاد مدارس محور، اندیشکده توسعه و آموزش و پرورش، ستاد همکاری های حوزه آموزش و پرورش، مجموعه الگوهای آموزش و پرورش قاف، مدیر مدرسه مهدی(عج)، حوزه جوانان خامنه ای. . سایت ir، بنیاد آموزش و پرورش برهان، مؤسسه آموزشی مرات، بسیج دانشگاه فرهنگیان و مدرسه مهر هشتم اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012210693/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

به گزارش ایسنا، رضا مراد صحرایی با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش اظهار کرد: در میان مشکلات آموزش و پرورش باید مهمترین مشکلات را احصا کرد و برای آن چاره اندیشی کرد و خط پیشرفت آموزش و پرورش مشخص شود تا ما می تواند همه عناصر را در سال های آینده متحول کند. آموزش ببینیم

سرپرست وزیر آموزش و پرورش در دیدار با جمعی از فعالان آموزش و پرورش گفت: یکی از مهمترین موضوعات در آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است.