نظر دانش آموزان از سال آینده در ارزشیابی معلمان تاثیرگذار است

دانش آموزان از سال آینده در ارزشیابی معلمان نقص خواهند داشت. – ، رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش امروز در نخستین همایش بین المللی تعالی تعاملات خانواده و مدرسه، چالش ها، الگوها و راهبردها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: دانش آموزان از سال آینده یکی …
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100407601553408/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1