نشستن های طولانی در محیط کار با افزایش خطر مرگ مرتبط است


تهران– ایرنا– یک تحقیق که نتایج آن به تازگی انتشار یافته است نشان می دهد نشستن های طولانی مدت در محل کار می تواند بطور بالقوه خطر مرگ بر اثر عوامل مختلف از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369514/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA