نشان مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در سه سطح طراحی شده است


تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از طراحی نشان مسئولیت اجتماعی دانش پژوهان به منظور شناسایی برترین و برجسته ترین دانش پژوهان در سه سطح دانشگاهی، گروهی و فردی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071658/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA