نسخه‌ای که باید نخبگان بپیچند


مشهد- ایرنا- نخبگان محور اقتصاد دانش‌بنیان هستند و در شرایطی که جامعه برای گذر از مسائل و مشکلات خُرد و کلان به دانش و تبحر آنان نیاز دارد، باید دید که چگونه می‌توان زمینه نقش‌آفرینی آنان را فراهم آورد و این قشر چه نسخه‌ای برای برچیدن موانع پیش روی رشد و بالندگی کشور در آستین دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177127/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%86%D8%AF