نرخ باسوادی در سیستان و بلوچستان 10 درصد کمتر از میانگین کشوری

3 درصد و استان خوزستان با چهار درصد در جایگاه های بعدی این جدول قرار دارند.

– ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون سوادآموزی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شاخص رشد باسوادی در کشور90.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استان های کرمان با 5.

روح الله شیرازی شامگاه جمعه در شورای سواد آموزی استان اظهارکرد: اداره کل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان در شاخص رشد میزان سواد در بین استان های کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد.

7 درصد است گفت: نرخ با سوادی در این استان به 87.

05 درصد رسید که با میانگین کشوری 10 درصد فاصله دارد.

5 درصدی مقام اول کشور را در شاخص رشد میانگین سواد استان کسب کرد.

وی افزود: بنا به گزارش سایت قطره و به نقل ازمرکز آمار ایران، با تلاش و همت آموزش دهندگان پرتلاش و همکاران سوادآموزی تمامی شهرستان ها و مناطق سیستان و بلوچستان با رشد 7.

05 درصد رسید که با میانگین کشوری 10 درصد فاصله دارد.

7 درصد است گفت: نرخ با سوادی در این استان به 87.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شاخص رشد باسوادی در کشور90.

وی با اشاره به اینکه در این مدت حدود 65 هزار نفر از افراد بی سواد سیستان و بلوچستان سواددار شدند اظهارکرد: همچنین در این مدت 2 هزار و 100 نیروی آزاد و یک هزار نفر از همکاران فرهنگی کار سوادآموزی این تعدا

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020414712427632640/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86