نخستین سرای نوآوری فناوری‌های نوین سبز کشور در مشهد افتتاح شد


مشهد- ایرنا- نخستین سرای نوآوری فناوری‌های نوین سبز کشور روز چهارشنبه با حضور رییس دانشگاه آزاد اسلامی و مسوولان کشوری و استانی در واحد مشهد افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364806/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF