نحوه اجرای طرح توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش با بیان اینکه توانمندسازی معلمان در راستای پیشرفت کیفی برنامه‌های آموزشی و تربیتی در مدارس غیردولتی تدوین و اجرایی می‌شود گفت: به دنبال ایجاد یک نگرش و باور در فرایند یاددهی و یادگیری معلمان با رویکرد الگوهای آموزشی و تربیتی در مدارس هستیم.

به گزارش ایسنا، راهبردهای اجرایی برنامه توانمندسازی معلمان، عوامل و کارکنان مدارس غیردولتی با حضور رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش تبیین شد. احمد محمودزاده در این نشست گفت: معلمان سرمایه‌های اجتماعی نظام آموزش و پرورش کشور هستند و توجه به توانمندسازی مطلوب آنان، متضمن پویایی و شکوفایی نسل آینده خواهد بود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به اهداف تحولی در عرصه تعلیم و تربیت، افزود: توانمندسازی معلمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و پیشرفت کیفی برنامه‌های آموزشی و تربیتی در مدارس غیردولتی تدوین و اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به نیاز سنجی‌های تخصصی و تعیین دروس هدف و دوره‌های آموزشی برای معلمان، افزود: با افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و برگزاری برنامه‌های توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی به دنبال ایجاد یک نگرش و باور در فرایند یاددهی و یادگیری معلمان با رویکرد الگوهای آموزشی و تربیتی در مدارس هستیم.

محمود زاده به ضرورت ارتقای دانش و مهارت تدریس معلمان اشاره کرد و گفت: معلمان و مربیان در مدارس غیردولتی با گذراندن دوره‌های آموزشی منطبق با سیاست‌های راهبردی نظام آموزش و پرورش کشور باید بتوانند در جهت آموزش و تربیت جامع دانش آموزان و در همه ساحت‌های ششگانه همت مضاعفی کنند تا تلاش آنان منجر به کشف استعداد و خلاقیت‌های دانش آموزان شود.

وی با تاکید بر اینکه تربیت و تقویت روحیه جهادی، مبانی اعتقادی و انقلابی دانش آموزان نیازمند همگرایی فکری و توانمندی حرفه‌ای و تخصصی معلمان است، تصریح کرد: توانمندسازی معلمان با محوریت و تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان، معاونت‌های مرتبط با حوزه فعالیت و نقش آفرینی و مشارکت حوزه‌های علمیه و موسسات آموزشی در تامین مدرس و برگزاری دوره‌های آموزشی در کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است؛ در این نشست تخصصی هر یک از اعضاء کارگروه توانمندسازی معلمان به راهکارها و برنامه‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای در سطح کشور اشاره کردند و به تشریح و اجماع نظرات کارشناسی پیرامون روند عملیاتی برنامه توانمندسازی معلمان پرداختند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050703809/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C