نتیجه بررسی علل مشکلات پرداخت حقوق اسفند و نکات قانون رتبه بندی را اعلام کنید

نتیجه بررسی علل مشکلات پرداخت حقوق اسفند و نکات قانون رتبه بندی را اعلام کنید

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن مشکل با پایان سال، با همکاری نهادها و سازمان های ذیربط از جمله مدیریت و برنامه ریزی، مشکل حل می شود. خزانه داری کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش حقوق اسفند ماه و اصلاحیه آن را به موقع بررسی و پرداخت کردند.
در این نامه همچنین به علل بروز مشکل اشاره شده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی و کنترلی و بررسی مدارک و توضیحات افراد ذینفع مشخص شد که عدم اقدام وزارت آموزش و پرورش دلیل اصلی ایجاد مشکل
بر اساس نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس جمهور، همچنین مقرر شد با وجود ابهاماتی که در احکام صادره وجود دارد، نسبت به رفع مشکل و اجرای طبقه بندی سختگیرانه و قانونی معلمان اقدام شود که در زمان مقرر بررسی می شود. با احترام به شأن و منزلت معلمان، دولت علاوه بر تخصیص 100 درصد اعتبارات (38 هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، از حداکثر اختیارات قانونی خود برای افزایش مبلغ مصوب نیز استفاده کرد و بر این اساس مطالبات قانونی برای 6 ماهه دوم 1400 و دوازده ماهه 1401 باید فوری محاسبه و پرداخت شود.

دکتر مخبر عصر امروز در پی دستور رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی سریع و دقیق علل موضوع پرداخت حقوق و امتیازات قانون رتبه بندی معلمان و مربیان و رفع مشکل و شناسایی و مقابله با قصور و تقصیرهای احتمالی طی نامه ای به دکتر رئیسی نتیجه بررسی ها را گزارش و پیگیری های انجام شده در این خصوص را اعلام می دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010903645/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA