نتایج یک مطالعه حکایت از تأثیر فاجعه بار اعتیاد بر زندگی مردم آمریکا دارد

یافته‌های یک مطالعه‌ از اثر فاجعه‌بار اعتیاد بر زندگی مردم آمریکا می‌گوید

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت مدیکال اکسپرسبحران اعتیاد به مواد افیونی همچنان زندگی آمریکایی ها را مختل می کند.

نتیجه نظرسنجی انجام شده در بهار 2023 بین 2300 آمریکایی و آخرین نتایج آن مجله انجمن پزشکی آمریکا یا JAMA آنچه مجله منتشر کرد نشان داد که 32 درصد از آنها فردی را می شناسند که بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داده است.

آلن کندی هندریکس آلین کندی هندریکس، رئیس گروه تحقیقاتی که این نظرسنجی را انجام داد، گفت: اگر این مقدار را به کل جمعیت آمریکا تعمیم دهیم، این فاجعه حدود 83 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتایج یک مطالعه حکایت از تأثیر فاجعه بار اعتیاد بر زندگی مردم آمریکا دارد

وی افزود: بحران اوردوز مواد مخدر یک فاجعه ملی است.

نزدیک به 19 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی، که حدود 48.9 میلیون بزرگسال در سراسر کشور را تشکیل می دهند، گفتند فردی که در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر از دست داده اند، یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیکشان بوده است.

طبق اظهارات کاترین آتمن (کاترین ایتمن)، یکی از محققین، این مطالعه شواهد جدیدی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد بحران اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن در میان آمریکایی‌ها شایع است، اما بیشتر در میان کسانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85497225/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7