نتایج دومین دوره نهمین دوره مسابقات متمرکز استخدامی دستگاه های اجرایی اعلام شد.


تهران- ایرنا- نتایج دومین دوره نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (به جز وزارت آموزش و پرورش) اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084841/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85