نتایج اولیه کنکور 1403 نیمه مرداد ماه اعلام می شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور 1403 در قالب کارنامه نیمه مردادماه اعلام می شود و پس از آن مراحل انتخاب رشته آغاز می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85456295/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF