نتایج اولیه پذیرش بورس دانش اعلام شد


تهران-ایرنا- مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان از اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان بورس دانش خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223681/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF