نتایج اولیه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اعلام شد


تهران – ایرنا – نتایج اولیه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اعلام شد و داوطلبان برای اطلاع از نتایج باید به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلان مراجعه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112684/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87