نتایج المپیاد دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت اعلام شد


تهران – ایرنا – نتایج المپیاد دانشجویی رشته اقتصاد و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1400 اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083174/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF