نتایج آزمون استخدامی آموزگاری به زودی اعلام می شود/نمرات برای سازمان سنجش ارسال شده است

نتایج آزمون استخدامی آموزگاری به زودی اعلام می شود/نمرات برای سازمان سنجش ارسال شده است سجاد صدیقی مدیر پروژه آزمون استخدامی آموزگاری 1402 وزارت آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از داوطلبان بابت تأخیر چند روزه در اعلام نتایج آزمون استخدامی، – سجاد صدیقی مدیر پروژه آزمون …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020613830691350528/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C