نبرد واقعی برای حفظ حریم خصوصی داده ها پس از مرگ آغاز می شود


تهران-ایرنا- دستیابی شرکت های بزرگ فناوری به داده های افراد متوفی در شبکه های اجتماعی، نگرانی برخی کارشناسان را از سوء استفاده شرکت ها از این داده ها به وجود آورده است، به گونه ای که می خواهند این داده ها را برای همیشه از بین ببرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445120/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF