نام نویسی بیش از ۱۲ هزار نفر متقاضی تدریس در دانشگاه فرهنگیان


تهران- ایرنا- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از ثبت‌نام بیش از ۱۲ هزار نفر متقاضی برای تدریس در این دانشگاه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115705/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

رییس سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد مجله خبری کشاورزی. تریلر overwatch 2 : season 2 map rammatra و new shambali را به نمایش می گذارد.