ناشناخته بودن ۹۳ درصد کهکشان‌های کشف شده توسط تلسکوپ «جیمز وب»


تهران- ایرنا- نزدیک به ۹۳ درصد از کهکشان‌هایی که تلسکوپ فضایی «جیمز وب» در بیش از ۲ سال پرتاب به فضا کشف کرده است، پیش از این شناخته نشده بودند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134921/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8