ناسا از قطع ارتباط با ایستگاه بین المللی فضایی خبر داد


تهران – ایرنا – سازمان فضایی آمریکا موسوم به «ناسا» با لاپوشانی احتمال هک شدن سیستم ها، اعلام کردکه ارتباط مرکز کنترل زمینی با ایستگاه بین المللی فضایی (ISS) به مدت بیش از یکساعت قطع و ناگزیر به استفاده از سامانه های روسی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182258/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF