میزان افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان بازنشسته با اجرای رتبه بندی اعلام شد

رضا فیضی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته، 51 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته شدند که مشمول رتبه بندی هستند، اظهار کرد: امسال نیز براساس پیش بینی ها 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد. – به گزارش 9 صبح؛ رضا فیضی نژاد با تشریح وضعیت بدهی های آموزش …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405711387817984/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87