میراث علمی ایرانیان به نمایش گذاشته می‌شود


تهران – ایرنا – میراث علمی ایرانیان در دو بخش علوم قدیم و جدید به مناسبت روز جهانی موزه‌ها در نمایشگاه سیار مشترک موزه ملی علوم و فناوری ایران و باغ موزه قصر از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111903/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF