مکتب عاشورا مانند خورشید بر عالم می‌تابد/نیازمند نوآوری در عرصه تبلیغ دینی هستیم


تهران-ایرنا- رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه امروز در عرصه تبلیغات دینی نیاز به نوآوری و خلاقیت داریم، گفت: در واقعه عاشورا ضمن این که از سنت‌ها باید دفاع کرد و باید از روش‌های جدید نیز برای آشنایی نسل جدید با این مکتب استفاده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181933/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87