موفقیت دانش بنیان‌ها در ساخت سامانه‌های کنترل پیشرفته و رباتیک برای صنایع کشور


تهران – ایرنا – یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید سامانه‌های کنترل پیشرفته و رباتیک و رفع نیاز صنایع و کارخانجات کشور شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111534/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

هیدئو کوجیما در توسعه metal gear solid delta : snake eater نقشی ندارد.