موفقیت دانش بنیان‌ها در تولید تجهیزات صنعت نفت


تهران – ایرنا – فعالان یک شرکت دانش‌بنیان‌ با تکیه بر ویژگی‌های فناوری نانو، موفق به بومی‌سازی پوشش‌های دوجزئی شدند که به طور گسترده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85298260/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA

تائید رمز عبور.