موفقیت تیم المپیاد ریاضی ایران در شصت و چهارمین دوره جهانی


تهران – ایرنا – تیم المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در شصت و چهارمین دوره المپیاد جهانی ریاضی موفق به دریافت یک مدال طلا، چهار مدال نقره و یک مدال برنز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167709/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C