موسسه آموزش عالی «مهرالبرز» به دانشگاه ارتقا یافت


تهران- ایرنا- رییس هیات امنای دانشگاه مهرالبرز گفت: موسسه آموزش عالی «مهرالبرز» با بیش از ۱۸ سال فعالیت آموزشی و بیش از پنج هزار نفر دانش آموخته در دوره‌های مختلف، امسال توانست به «دانشگاه» ارتقا یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122974/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA