مهلت نام‌نویسی پذیرش دانشجو صرفا با سوابق تحصیلی مقطع کاردانی تمدید شد


تهران – ایرنا –  سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای ضمن اعلام رشته‌ محل‌های جدید مربوط به مرحله پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» مقطع کاردانی، ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهمن سال ۱۴۰۲ از تمدید مهلت نام‌نویسی در این مقطع خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375278/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C