مهلت ثبت نام دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران تمدید شد

به گزارش ایسنا، معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد، برای سال ۱۴۰۲ در دوره دکتری تخصصی نیمه متمرکز، از بین پذیرفته‌شدگان مرحله اول، چند برابر ظرفیت آزمون برگزارشده سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی مطابق با قانون سنجش و پذیرش و مصوبات شورای سنجش و شیوه‌نامه داخلی دانشگاه، در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان به منظور آگاهی از اطلاعیه‌های بعدی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران اینجا مراجعه کنند.

بارگذاری کلیه مدارک و مستنداتاز طریق سامانه مذکور در تاریخ های مقرر الزامی است.به مدارکی که بعد از انقضای مهلت بارگذاری شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازی به آنها تعلق نمی گیرد.

داوطلبان معرفی شده در کد رشته محل های دانشگاه پس از اعلام اسامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سایت دانشگاه مراجعه و مطابق با شیوه نامه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیازاقدام نمایند.

حضور داوطلب جهت مصاحبه، مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در محل پردیس/ دانشکده ذی ربط الزامی است. همچنین مصاحبه برای هر داوطلب صرفا ً یکبار برگزار می شودو عدم حضور داوطلب در زمان تعیین شده به منزله غیبت تلقی شده و برگزاری مجدد آن امکان پذیر نمی باشد.

ثبت نام و انتخاب تمامی کد رشته محل هایی که داوطلب حائز حد نصاب علمی می باشد،جهت شرکت در مصاحبه الزامی است.عدم ثبت نام الکترونیکی یا عدم انتخاب هر یک از کد رشته محل منجر به محرومیت از مصاحبه می‌شود.

مهلت پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی آزمون نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه تهران تا ۱۲ خرداد ماه تمدید شد.

بازه زمانی ثبت‌نام داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D)، تا نهم خرداد ماه سال جاری اعلام شده بود که دانشگاه تهران اعلام کرد آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی، پردیس های خودگردان و دستیاری دامپزشکی نشدند، مهلت ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۲ خرداد ‬ تمدید شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده، تحت هیچ شرایطی ثبت نام تمدید نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031006927/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF