مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی ۱۴۰۲ تمدید شد


تهران – ایرنا – مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در بهمن سال ۱۴۰۲ تا روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368466/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF