مهلت ثبت نام اولین آزمون MSRT در سال 1402

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010903474/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-MSRT-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش ایسنا، دکتر مسعودی مدیر کل تبادل و اعزام دانشجویان خارجی این سازمان در خصوص برگزاری آزمون زبان MSRT در سال 1402 گفت: آزمون زبان MSRT هر ساله توسط اداره کل بورس و امور دانشجویان خارجی برگزار می شود و بر اساس آن بر اساس برنامه های تعیین شده برای سال 1402، 11 آزمون زبان MSRT سازماندهی شده است.

مدیر کل تبادل و اعزام دانشجویان خارجی افزود: متقاضیان می توانند در تاریخ های مشخص شده به سامانه سجاد مراجعه کنند. test.saorg.ir/login.aspx همچنین داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سایت معاونت دانشجویی مراجعه و از تاریخ برگزاری آزمون ها مطلع شوند. saorg.ir بازدید کنید.

دکتر مسعودی با بیان اینکه اولین آزمون زبان سال جدید اردیبهشت ماه برگزار می شود. وی گفت: اولین آزمون زبان MSRT سال 1402 در 25 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود و ثبت نام در این آزمون از روز شنبه 29 فروردین آغاز و تا 30 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبادل و اعزام دانشجوی خارجی سازمان امور دانشجویان از برگزاری 11 آزمون زبان MSRT در سال 1402 خبر داد و گفت: ثبت نام اولین آزمون امسال از 29 فروردین آغاز و تا 9 فروردین ادامه دارد.