مهلت ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی تمدید شد


تهران – ایرنا – معاون آموزش متوسطه رئیس جمهور گفت: مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه (دبیرستان های شاخه نظری و هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای) تا پایان روز چهارشنبه تمدید شد. 30 آوریل 1402.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084194/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF