مهلت تایید هویت داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ امروز پایان می‌یابد


تهران – ایرنا – رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲، تا امروز فرصت دارند تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود را اعلام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181241/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF