ملاقات روسای جمهوری ایران و چین امروز برگزار می شود


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی دولت چین(شینهوا) دقایقی پیش اعلام کرد ملاقات و گفت و گوهای روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین امروز(سه شنبه) و در محل «تالار بزرگ خلق» به عنوان اصلی ترین محل انجام مراسم های تشریفات حکومت جمهوری خلق چین انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030048/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF