معلمی که بوی خاک را می‌فهمد


کرمان – ایرنا – خیلی خاطره و ویژگی را بیان می‌کند که به‌طور یقین در انتخاب وی به عنوان معلم نمونه نقش داشته؛ از جمله اینکه می‌گوید از خاک و گِل برای تدریس و مهارت‌افزایی دانش‌آموزان زیاد بهره می‌گیرد و البته هیچگاه سر کلاس از اقرار به ندانستن هراسی نداشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85102837/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85%D8%AF