معلمان پیشگام در ترویج ارزش‌های ناب ایرانی اسلامی هستند


سنندج- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: معلمان در ترویج ارزش‌های ناب ایرانی و اسلامی پیشگام و پیشقدم بوده و هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100652/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF