معلمان با خودباوری عامل آرمان‌های انقلاب و نظام باشند


تهران – ایرنا – یک معلم آموزش و پرورش خودباوری معلمان و عامل به آرمان‌های انقلاب اسلامی بودن را مهمترین و بهترین روش برای انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به دانش‌آموزان و نسل جدید برشمرد و گفت:دانش‌آموزان و نسل حاضر افرادی شجاع و آگاه هستند و با قرار گرفتن در ریل انقلاب پشتوانه قوی برای نظام خواهند بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237620/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.