معلمان بازنشستگی خود را عقب انداخته اند تا قانون رتبه بندی اجرا شود

استاد دانشگاه فرهنگیان اراک در این رابطه به خبرنگار فارس می گوید: حدود یک سوم فرهنگیان به رتبه های خود معترض هستند و اعتراضات و مستندات خود را در سامانه های مربوطه ثبت کرده اند تا رتبه های استحقاقی را دریافت نمایند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدیگر مسئله بر زمین مانده ای نداریم.

طبق مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان، زمان اجرای رتبه بندی از مهر 1400 است که معوقه شش ماهه آن در سال 1400 علیرغم قول های متعدد مسئولین هنوز پرداخت نشده و فرهنگیان و بازنشستگان مشمول این طرح منتظر پرداخت معوقات آن هستند.

منظور همچنین گفته است که سیاست دولت جلب رضایت حداکثری معلمان بوده و اگر قرار است، توسعه ای برای کشور رخ دهد، قطعاً مسیر آن آموزش و پرورش بوده و این دانش آموزان هستند که به آن توجه خواهیم کرد.

حسین معافی می افزاید: بسیاری از فرهنگیان جهت اجرای کامل رتبه بندی و دریافت مزایای آن، بازنشستگی خود را به تعویق انداخته و هنوز منتظر اجرای کامل این قانون هستند و بلاتکلیف

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020316085565044736/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87

استاد دانشگاه فرهنگیان اراک می گوید: بسیاری از فرهنگیان جهت اجرای کامل رتبه بندی و دریافت مزایای آن، بازنشستگی خود را به تعویق انداخته و هنوز منتظر اجرای کامل این قانون هستند و بلاتکلیف مانده اند، – حدود 250 نفر نیز به دلایل نا معلومی هنوز رتبه ای دریافت نکرده و به دنبال پیگیری این موضوع هستند.