معاون پشتیبانی و توسعه منابع صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد


تهران- ایرنا- رئیس هیئت مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی طی حکمی «یاسر عرب نیا» را به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع این صندوق منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085877/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF